Prive gesprek

Hoofdstuk 13

Voordat hij terug naar de slaapkamer ging, ging Fred eerst even naar de badkamer om te plassen en om zich een beetje op te frissen. Anna was zo uitgeput dat ze al in slaap was gevallen. Ze zag er nog steeds erg sletterig uit, met haar zwart-rode babydoll, haar besmeurde lippen, haar haren die helemaal in de war waren en de vuurrode schoentjes die ze nog steeds aan had, maar op een vreemde manier hield hij daardoor nog meer van haar. In de lucht hing ook nog steeds een sterke geur van seks. Hij ging naast haar liggen en sloeg zijn arm om haar heen. Hij hield zo enorm veel van haar, en hetgeen ze net allemaal hadden moeten doorstaan leek zijn liefde voor haar alleen maar intenser gemaakt te hebben. Hij had haar nodig en hij zou haar nooit willen verkiezen, en hij wilde dat ze dat wist. Ondanks het feit dat hij zelf ook uitgeput was, bleven de gedachten over wat die avond gebeurd was nog lang door zijn hoofd spoken, totdat hij uiteindelijk ook eindelijk in slaap viel.

Het weekend ging voorbij zonder dat er verder nog iets speciaals gebeurde. Op zaterdagavond hadden ze allebei een lang en diepgaand gesprek waarbij Fred wilde weten of zijn vrouw zeker was dat ze dit alles echt wilde, en hij wilde er 100 procent zeker van zijn dat ze dit ook aan zou kunnen zonder dat het hun huwelijk eronder zou lijden. Anna zei heel overtuigd dat ze dit wel degelijk echt wilde, maar dat ook zij niet wilde dat hun huwelijk eronder zou lijden. Ze vond het zelf ook erg belangrijk om te weten dat Fred dit alles aan zou kunnen en dat hun huwelijk er niet aan kapot zou gaan. Fred gaf heel eerlijk toe dat hij niet wist hoe ver hij in dit alles zou kunnen meegaan, waarna ze met elkaar afspraken om stapje voor stapje te nemen, en om er meteen mee te stoppen als een van hen zich ongelukkig zou gaan voelen of als de dingen uit de hand zouden lopen.

Op maandagnamiddag werd Fred op zijn mobiele telefoon gebeld. Hij herkende het nummer niet, maar hij had even geen afspraken en nam daarom op.

Zijn gezicht werd meteen rood toen hij aan de andere kant de zelfverzekerde stem van Mark hoorde. "Hallo Fred. Heb je even een momentje?"

Van het ene moment op het andere voelde Fred zich plots heel erg onzeker en beschaamd. Met trillende stem antwoordde hij "ja."

"Ja, wie?"

Fred aarzelde even en keek om zich heen om zeker te zijn dat niemand in de buurt was en iets zou kunnen horen. "Ja… Meester."

"Dat is beter. Goed zo. Anna heeft me verteld dat het redelijk gemakkelijk voor je is om je werk even te verlaten. Ik zou graag willen dat je dat vanmiddag voor me doet. Lukt dat, denk je?"

Mark zei dit op een manier die eigenlijk geen ruimte voor een weigering liet. "Nou… ik denk van wel… als het niet te lang duurt… Wat wil je dan?"

"Sorry?"

"Oh… sorry… ik bedoel… wat wil U dan?"

"Goed zo. Je bent een brave jongen, Fred. Er zijn enkele belangrijke dingen die ik even onder vier ogen met je wil bespreken. Maak je maar geen zorgen, het zal niet de hele namiddag duren." Hij ging verder met het noemen van de naam van het hotel en het nummer van de kamer waar Hij hem wilde ontmoeten, en het tijdstip waarop Hij hem daar verwachtte. Fred begreep niet waarom ze niet gewoon in een restaurant of op een parkeerplaats af konden spreken, maar de toon van Zijn stem liet geen ruimte voor tegenspraak, en Fred was veel te nerveus om nee te zeggen. "Fred, Ik wil dat je mijn instructies tot in detail opvolgt. En Ik wil ook niet dat je iets tegen je lieve vrouwtje zegt. Ze hoeft op dit moment nog niets van onze ontmoeting af te weten."

Fred deed wat hem bevolen was, en klopte precies op de opgegeven tijd op de deur van de hotelkamer. Hij was heel erg nerveus. Zijn handen trilden, en ook zijn benen voelden alsof ze van rubber waren. Mark opende de deur en bekeek hem van top tot teen. Het viel Fred nu pas op dat Hij minstens een kop groter was dan hijzelf, en de kracht en zelfverzekerdheid die van Hem uitstraalde onderstreepte Zijn autoriteit alleen maar.

Met een neerbuigende grijns en zonder iets te zeggen zette Hij een stapje achteruit en liet Hij Fred binnenkomen. De kamer was nogal donker omdat de gordijnen dichtgetrokken waren, en het was wel een beetje vreemd om op zo'n zonnige dag zo'n donkere kamer binnen te gaan.

Fred ging naast de werktafel staan, en voelde zich een beetje verloren en ongemakkelijk. Mark ging een beetje verderop tegen een muur geleund staan. "Fred, ik besef dat dit alles een shock voor je is, en het is waarschijnlijk ook wel een beetje moeilijk voor je om er mee om te gaan. Ik wilde je even zonder Anna ontmoeten zodat we er even over kunnen praten. Een van de dingen die volgens Mij heel belangrijk voor je zijn, en die ook voor Mij heel belangrijk zijn, is dat we ervoor moeten zorgen dat dit alles Anna's liefde voor jou niet in het gedrang brengt. En Ik wil er ook zeker van zijn dat het jouw liefde voor haar niet op een negatieve manier beïnvloedt." Fred knikte instemmend met zijn hoofd. Hij was nog steeds te zenuwachtig om iets te zeggen. "Fred, Ik heb absoluut niet het verlangen om jullie huwelijk op de een of andere manier te ondermijnen. Dat wil ik niet. Jullie zijn een stel. Een koppel. En dat wil ik ook zo houden. Maar Ik heb bij Anna iets gezien dat maar weinig vrouwen hebben, en Ik heb er gebruik van gemaakt. En naarmate Ik via haar meer over jou hoorde, ben Ik ook bij jou die dingen gaan opmerken. En dan heb ik het vooral over jullie verlangen om onderdanig te zijn. Ik wil dat je nu even heel eerlijk tegen me bent, oké? Dit blijft tussen jou en Mij. Je had al eerder over dit soort dingen gefantaseerd, of niet?"

Het was meer een vaststelling dan een vraag. Fred voelde zijn gezicht gloeien van schaamte, maar hij wist dat het geen zin had om te liegen. "Ja" zei hij aarzelend.

"Hoe lang heb je deze fantasieën al?"

Opnieuw aarzelde hij even. "Enkele jaren al."

Mark's wenkbrauwen gingen omhoog. "En al die tijd heb je dit voor jezelf moeten houden. Het is moeilijk voor je om dit toe te geven, he?"

Fred begon zich iets meer op zijn gemak te voelen. Het voelde dat Mark hem op de een of andere manier begreep, en dat hij heel open en eerlijk tegen Hem kon zijn. Hij begon zelfs te hopen dat Mark hem misschien zou kunnen helpen om te begrijpen waar die gevoelens en fantasieën vandaan kwamen. "Ja. Ik weet niet waarom ik deze gevoelens en fantasieën heb, en waarom ze me zo opwinden. Ik vind het ook moeilijk om toe te geven dat het wat met me doet. Ik wou dat ik wist waarom die dingen dit effect op me hebben."

"Het is al goed, Fred. Maak je maar geen zorgen. Je bent niet de enige die deze gedachten en gevoelens heeft. Maar dat wist je al, denk ik. Je hebt op het internet vast wel verhaaltjes hierover gelezen, of niet?"

Jeetje, het leek wel alsof Fred een open boek voor Hem was. Fred knikte, en gaf daarmee voor de allereerste keer in zijn leven toe dat hij verhaaltjes over dit onderwerp gelezen had.

"Fred, ik begrijp je veel beter dan je zelf beseft. Ik wil dat je weet dat Ik je hiermee kan helpen. Jij hebt iemand nodig die je begrijpt, maar meer nog heb je iemand nodig die je kan vertrouwen. Iemand die je relatie met je vrouw niet wil vernietigen, maar die jullie huwelijk respecteert en die jullie steunt. Ik kan je helpen. Ik beloof je dat ik je stoutste dromen waar kan maken. Maar dan zul je Me wel moeten vertrouwen. Ik wil dat je me zegt dat je dit echt wil en nodig hebt, en Ik wil dat je Me je vertrouwen geeft."

Fred's wangen en voorhoofd gloeiden nog steeds, en hij werd er zich van bewust dat hij opgewonden geworden was van het gesprek. Hij voelde zich zenuwachtig en beschaamd, maar hij was ook geil. Mark had gelijk. En hij wilde wat Mark voorstelde ook echt. Hij had nooit gedacht dat hij de dingen waarover hij fantaseerde ooit echt zou beleven, maar de afgelopen weken was er zoveel veranderd. Het was begonnen met Anna die door haar dominante spelletjes zonder het te beseffen op zijn fantasieën inspeelde. Vervolgens was er de avond waarop hij moest toekijken terwijl zijn vrouw voor zijn ogen door Mark genomen werd. En stond deze grote, sterke, zelfverzekerde man die hun Meester was geworden voor hem, en die stelde voor om zijn wildste fantasieën werkelijkheid te maken. Het enige wat Hij wilde was dat Fred Hem zou vertrouwen. Terwijl hij hierover nadacht liet hij zijn ogen naar de vloer voor zijn voeten zakken, en uiteindelijk knikte hij. Ja, hij wilde dit. Ja, hij wilde Hem vertrouwen. Mark zag hem knikken, maar Hij spoorde hem aan om het hardop te zeggen. En dat deed hij ook.

"Fred, bewijs Me dat je Me vertrouwt.

Bewijs Me dat je dit echt wil. Bewijs Me dat je dit echt kan. Ik wil dat je alle muren om je heen voor Mij afbreekt. Dat je Me volledig in je leven binnenlaat. Als jouw Meester. Als jullie Meester. Trek je kleren uit, Fred. Ik wil dat je helemaal naakt bent voordat we verder praten."

Bij het horen van deze woorden kreeg Fred meteen een knoop in zijn maag, maar hij deed wat hem was opgedragen. Mark had hem sowieso toch al naakt gezien. Hij trok zijn kleren uit en legde ze op een hoopje naast het bed neer. Nog voordat hij helemaal naakt was zei Mark dat Hij wilde dat Fred voor hem zou neerknielen. Zodoende zat Fred, een volwassen man, even later helemaal naakt op zijn knieën voor een man die zelf nog helemaal aangekleed was en uitzag als een directeur, met een pik die duidelijk stijf stond van opwinding. Instinktief bracht hij zijn handen achter zijn rug. Op de een of andere manier leek het juist om dat te doen.

Mark trok een stoel dichterbij en ging voor hem zitten. Zijn stem was nu wat zachter maar straalde nog steeds evenveel autoriteit uit. "Ja. Goed zo. Je bent een brave jongen, Fred. Ik ben blij dat je weet wat je plaats is. En dat je weet wat je diep vanbinnen bent. De wereld bestaat uit sterke mensen en zwakke mensen, en Ik denk dat we inmiddels allebei weten dat jij niet tot de eerste groep behoort. Ik ben je Meester. Ik ben je Dominant, en Ik ken je. Je weet dat dit goed is. Je weet dat dit juist is. En zo hoort het ook. Dit is je plaats." Hij leunde wat voorover, alsof Hij Fred een geheimpje wilde vertellen. "Ik ben blij dat je je vertrouwen in Mij durft te tonen, Fredje. Ik ga zoveel dingen met dat mooie vrouwtje van je doen, en Ik beloof je dat Ik je overal bij zal betrekken. De dingen waarover je fantaseert… Ik zal ervoor zorgen dat ze die dingen zelf ook wil, en dat ze beseft dat ze die dingen nodig heeft… net zoals jij het wil en nodig hebt. Ik weet al heel lang van mezelf dat ik een Dominant ben, en Ik kan een onderdanig stel als jullie heel erg waarderen. Ik heb de middelen en de mogelijkheden om er iets mee te doen, en jullie zijn precies wat Ik wil." Zijn handen ging langzaam naar beneden en grepen Fred's teelballen vast die onder zijn kloppende stijve pik hingen. Fred verstijfde even van angst en wilde wegkruipen… maar hij wist dat het daarvoor al veel te laat was, en hij bleef zitten waar hij zat. Dit was de eerste keer dat een andere man hem op deze manier aanraakte, en het deed zijn bloed koken van schaamte. "Brave jongen. Zie je? Ik kan je zelfs bij je ballen vastpakken, niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk. En jij laat het allemaal heel gewillig toe. Waarom? Omdat je Me vertrouwt. En omdat je nu helemaal van Mij bent. Of heb Ik ongelijk?"

Mark verstevigde Zijn grip op Fred's ballen en beklemtoonde hiermee dat Hij een duidelijk antwoord verwachtte. "Ja Meester. Ik ben van U. We zijn allebei van U."

Mark moest even lachen. Hij liet Fred's ballen los en leunde achterover in de stoel. "Het is duidelijk dat je hier verhaaltjes over hebt gelezen. Je weet hoe je moet gehoorzamen, en dat doe je goed, Fredje. Maar vertel me eens, welke fantasietjes heb je nog meer? Hmmm?"

Fred schudde zijn hoofd en zei dat hij dat niet zeker wist. "Ik weet alleen dat ik wel vaak fantaseer over hoe het zou zijn als alle controle van me afgenomen zou worden, zelfs in zo'n mate dat ik moet toelaten dat mijn vrouw door anderen gebruikt wordt… of zelfs verkracht… en dat ik er niets tegen kan doen. En dat ik helemaal geen keuze meer heb." Fred's bekentenis rolde uit zijn mond alsof hij al die jaren had zitten wachten op een moment om dit te delen met iemand die deze dingen begreep, en Mark luisterde geïnteresseerd naar alles wat hij te vertellen had.

Mark leunde opnieuw naar voor, en deze keer klonk Hij heel streng, alsof Hij duidelijk wilde maken dat Hij nu de controle nu had. "Ik zal ervoor zorgen dat je krijgt wat je wil, Fred. Van nu af aan heb je geen keuze meer. Je vrouwtje is nu van Mij. Ik ga haar neuken, en Ik zal dat op elke manier doen die Ik wil. En op elk moment dat Ik wil. Ik zal haar grondig gebruiken, en Ik beloof je dat Ik van haar de slet maken waarover je al die jaren hebt gefantaseerd. En je zal het allemaal van dichtbij meemaken. Of toch het meeste." Dat laatste zei Hij half lachend. "En van nu af aan is er niets, maar dan ook helemaal niets dat jij ertegen zal kunnen doen." Met een vinger duwde Hij Fred's kin omhoog en richtte hij Fred's hoofd naar een tafeltje aan de andere kant van de kamer. "Zie je dat?" Op het tafeltje stond een kleine digitale videorecorder die op Mark en Fred gericht was. "Ik heb je bekentenis opgenomen, en Ik zal alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat je je aan je belofte houdt. Net zoals Ik je vrouwtje al onder Mijn controle had, heb Ik jou nu ook onder Mijn controle. Spreek Me niet tegen, en durf Me niet tegen te werken. Je hebt hier zelf om gevraagd, en dus zal je alles moeten aanvaarden en ondergaan. Je zal je vrouwtje ook aanmoedigen om alles te doen en te ondergaan wat Ik wil. En als ze ooit twijfelt dan wil Ik dat jij degene bent die haar overtuigt om er toch mee door te gaan. Heb ik Mezelf duidelijk gemaakt?"

Fred's gezicht was eerst wit geworden, om vervolgens weer vuurrood te worden. Hij was zich bewust van het feit dat de macht die Mark nu had wel degelijk echt was. Met die video-opname zou Hij hem gemakkelijk kunnen chanteren, en het laatste wat Fred wilde was dat iemand anders hem op deze manier zou zien, of dat iemand anders te weten zou komen dat hij deze fantasieen had. Hij wist dat alles wat Mark vanaf nu wilde zijn wet zou zijn, en dat hij Hem zou moeten gehoorzamen, ongeacht of hij het wilde of niet. Geen enkele keuze meer. Zijn fantasie was nu werkelijkheid geworden. Hij had nu echt geen enkele keuze meer. Hij knikte met zijn hoofd. "Ja Meester. Ik begrijp wat U bedoelt." Zijn stem klonk zwak en onzeker.

"Ik wil dat je nog 1 ding voor Me doet voordat je mag vertrekken. Ik wil dat je je pik vastpakt en dat je je voor me aftrekt, Fred. Hier en nu. Toon me dat je gehoorzaam bent. Denk eraan Fred, geen keuzes meer. Je bent een zwakkeling. Een onderdanige. En Mijn bezit. Net zoals dat sletterige vrouwtje van je. Het is je plicht om te gehoorzamen. Vooruit, pak je pik vast. En trek je voor Me af."

Fred's gezicht stond in brand. Hij had zich zelfs nog nooit voor zijn eigen vrouw afgetrokken, en hij kon dus amper geloven dat hij het nu in het bijzijn van een man moest doen. En bovendien werd het ook allemaal op video opgenomen!

Terwijl Fred zichzelf begon af te trekken ging Mark verder met vertellen over hoe Hij nu hun Meester was, en over hoe hij en Anna dingen zouden beleven waar Fred in zijn stoutste dromen nog nooit over hadden durven dromen. Hij vertelde dat Hij hen zou voorstellen aan anderen, en dat die anderen zouden weten dat ze getrouwd zijn, maar dat ze ook zouden weten dat ze Zijn bezit zijn. Hij was ook heel duidelijk over het feit dat Hij verder gebruik wilde blijven maken van Fred's vrouw, en dat Fred haar op manieren zou zien zoals hij haar nog nooit eerder had gezien. Fred schaamde zich dood om naakt en geknield en in het bijzijn van een andere man te moeten masturberen, maar hij was inmiddels zo geil dat hij helemaal opging in de dingen die Meester Mark vertelde. Mark liet Fred keer op keer herhalen dat hij dit echt wilde, dat Hij zijn Meester was, en dat hij Hem op alle mogelijke manieren zou gehoorzamen. Hij kreeg Fred zelfs zo ver dat deze Hem eerst vroeg en vervolgens zelfs smeekte om alsjeblieft zijn vrouw te neuken. Dit bleef zo doorgaan totdat Fred zich uiteindelijk nog maar moeilijk kon inhouden, en hij het bevel kreeg om klaar te komen. En Meester Mark stond erop dat hij alles in een van zijn eigen handen zou spuiten.

Een poosje later zat Fred nog steeds geknield. Hij hijgde hard, en hij voelde zich beschaamd over wat hij net had gedaan. Zoals bevolen had hij zijn best gedaan om zijn zaad in een van zijn handen te spuiten, maar zijn orgasme was zo intens geweest en de eerste scheuten zaad waren met zo'n grote kracht uit zijn pik gespoten dat een deel ervan op de vloer terecht was gekomen. Toch was hij er in geslaagd om ook een behoorlijke hoeveelheid in zijn hand op te vangen. Hij wilde letterlijk door de grond zakken van schaamte, maar hij was zich nu meer dan ooit bewust van zijn onderdanige positie ten opzichte van zijn Meester. Deze bleef hem eerst een tijdje stilletjes bekijken, maar uiteindelijk greep Hij de pols van de hand met het sperma vast. Langzaam bracht hij Fred's hand omhoog naar zijn gezicht en begon Hij het zaad over Fred's gezicht uit te wrijven. Fred onderging dit alles zonder tegen te werken. Want Meester Mark was nu zijn Meester, en daardoor had hij geen keuze meer. Voordat Mark zijn pols los liet zorgde hij ervoor dat een deel van het zaad ook over Fred's lippen werd uitgesmeerd.

Fred bleef geknield zitten, helemaal vernederd en beschaamd, met de geur van zaad die tot diep in zijn neus drong. Hij proefde het zelfs, ook al deed hij zijn best om zijn lippen op elkaar te houden en niets in zijn mond te laten komen.

Meester Mark leunde weer achterover en genoot glimlachend van Fred's ongemakkelijke situatie. "Begin er maar aan te wennen, Fredje, want je zal vanaf nu vaker met de geur en smaak van sperma te maken krijgen."

Meester Mark stond op, en terwijl hij de kamer uit liep zei hij nog dat Anna die avond wat later naar huis zou komen van haar werk. Hij wilde haar namelijk nog even snel gebruiken voordat ze naar huis zou mogen gaan. "Ze zal dus vol zitten met Mijn zaad. Ik verwacht dat je haar volgespoten kutje vanavond leeg likt, Fred."

Met deze woorden verliet hij de hotelkamer, en liet hij Fred achter die nog steeds naakt en geknield op de vloer zat, met op zijn gezicht het zaad dat langzaam begon op te drogen. Hij keek beschaamd naar beneden en zag hoe zijn pik langzaam kromp en verslapte tot een klein lulletje. Hij voelde zich zo beschaamd, zo klein, zo hulpeloos en zo zwak. En hij kon de gedachte dat Meester Mark zijn vrouw zou gebruiken voordat ze naar huis kwam maar niet van zich afzetten.
Mijn leven als Cuckold word regelmatig geupdate, Voeg toe aan je favorieten en blijf ons volgen!